IT-ip-solutions web

 

 

 

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen, enz. Ze bestaan uit een geheel van exclusieve rechten  op ‘de voortbrengselen van de geest.

Het intellectueel eigendomsrecht is een verbodsrecht dat de houder of titularis het recht geeft om het gebruik van zijn recht door anderen afhankelijk te maken van zijn toestemming. Het is een wettelijk voorziene afwijking of het principe van vrije mededinging dat wordt verantwoord door de noodzaak om aan ondernemers de nodige prikkels te bezorgen om te investeren in onderzoeken en creaties zonder dat een derde dit zomaar zou mogen kopiëren.

Wij bieden vanuit ons kantoor de nodige bijstand zowel naar het beschermen of het deponeren van uw creaties enerzijds, als het initiëren van de nodige (staking)procedures naar oneerlijke marktpraktijken in de brede zin.

Computers en internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagdagelijks bestaan. De snelle evolutie en digitalisering van de wereld op dat vlak heeft ervoor gezorgd dat de gebruikers geconfronteerd werden met een wetgevend kader dat niet voorzien was voor dergelijke technologische vooruitgang en nieuwigheden.  Verschillende elementen dekken dan ook de lading van het ICT-recht. Men denke aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ‘privacy’ maar ook aan de elektronische handel (e-commerce, de e-factuur, de elektronische handtekening).

Het is dan ook een weg vol valkuilen waarin de onderneming zich best laat begeleiden zodoende dat beslissingen kunnen worden genomen met voldoende kennis ter zake.

Wij gebruiken cookies om de werking van onze site te verbeteren opdat u een betere ervaring moogt ondervinden op onze site. Cookies die essentieel zijn voor het werken van deze site worden geplaatst. We verzamelen echter geen persoonlijke gegevens op deze site, anders dan functioneel nodig en enkel na uw expliciete toestemming. Om meer te weten over cookies die we gebruiken en hoe ze te deleten, bekijk onze privacy policy.

  Ik aanvaard de cookies van deze site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk