Vastgoed web

 

In haar contractuele relaties naar derden toe speelt het aannemingsrecht voor de onderneming een grote rol. Afhankelijk van haar statutair doel gaat het om een huur van diensten of een huur van werken.

Het aannemingsrecht situeert zich echter vaak in het bouwrecht. Bij de ontwikkeling van een vastgoedproject wordt men onvermijdelijk in elke fase van het project geconfronteerd met een kluwen aan wetgeving, niet altijd even transparant, soms voor interpretatie vatbaar en soms zelfs flagrant tegenstrijdig.  Bovendien kan de oprichting van een onroerend goed immers aanleiding geven tot diverse geschillen, waarbij de verschillende betrokken partijen vaak zeer uiteenlopende meningen hebben omtrent de oorzaak en omvang van de schade alsmede over de aansprakelijkheden. Hier rust ongetwijfeld een grote verantwoordelijkheid op de bouwpromotor en architect.

In het kader van uitvoering der werken, kan de spreekwoordelijke baksteen in de maag vaak voor zure oprispingen zorgen gezien met de regelmaat van de klok de verwachtingen van de bouwheer of de aannemer niet worden ingelost. Een en ander resulteert vaak in discussies aangaande al dan niet verborgen gebreken en de toepassingsvoorwaarden voor de 10 jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer.

Het is dan ook ons doel om telkenmale de diverse knelpunten en gevaren te onderkennen, dit vanuit de verschillende standpunten der betrokken partijen. Hierbij dienen telkens de verschillende invalshoeken - juridisch, (proces)economisch, menselijk en organisatorisch – geïntegreerd te worden in het besluitvormingsproces waarbij de cliënt in nauwgezette wisselende communicatie wordt betrokken.

Gezien we weten aan welke voorwaarden en vereisten de onderneming moet voldoen in de uitvoering van haar aannemingsovereenkomsten, is het uiteraard vanzelfsprekend dat we ook de particulieren kunnen bijstaan eens dergelijke verbintenis onvoldoende blijkt uitgevoerd.

Wij gebruiken cookies om de werking van onze site te verbeteren opdat u een betere ervaring moogt ondervinden op onze site. Cookies die essentieel zijn voor het werken van deze site worden geplaatst. We verzamelen echter geen persoonlijke gegevens op deze site, anders dan functioneel nodig en enkel na uw expliciete toestemming. Om meer te weten over cookies die we gebruiken en hoe ze te deleten, bekijk onze privacy policy.

  Ik aanvaard de cookies van deze site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk